Stillinge Skoles værdigrundlag

Det er værdifuldt at have et godt samarbejdsklima mellem og i de forskellige personalegrupper.

  • Vi opfatter Stillinge Skole som én arbejdsplads

Det er værdifuldt at skabe og vedligeholde et fælles grundlag for kommunikation, så den foregår på en værdig facon og med respekt for hinanden og hinandens forskelligheder.

  • Der findes mange virkeligheder, derfor interesserer vi os for hinandens billeder /opfattelse af virkeligheden, med respekt for den enkeltes grænser

Det er værdifuldt at have et miljø, hvor læring og trivsel er i fokus.

  • Mangfoldighed er en styrke/ressource som vi medtænker i det fysiske og psykiske miljø

Det er værdifuldt at have et miljø, der understøtter ansvarlighed og gensidig respekt.

  • Alle valg og handlinger har konsekvenser, og vi hjælper hinanden til selv at tage ansvaret for de valg, vi træffer

Det er værdifuldt at have en ressourcestærk medarbejderstab.

  • Alle har mulighed for personlig – og fælles udvikling

Det er værdifuldt, at vi sammen med forældrene i hele skoleforløbet skaber de bedste muligheder for det enkelte barn og for fællesskabet børnene imellem.

  • Udgangspunktet for samarbejdet omkring barnet er gensidig tillid, og at alle vil det bedste for barnet

Det er værdifuldt at turde være tydelig som den person, man er.

  • Vi er tro mod os selv i alt, hvad vi gør

Det er værdifuldt at der eksisterer et samspil mellem lokalsamfundet, forældre og skole, således at elevernes sociale identitet fremmes.

  • Derfor er vi åbne overfor lokalsamfundets tiltag
Siden er sidst opdateret 10. august 2021