Karakterer

Karakterfordeling og karaktergennemsnit

Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst på en let tilgængelig måde.

Vil du vide mere om Stillinge skoles karakterfordeling og karaktergennemsnit kan du finde oplysningerne på Undervisningsministeriets hjemmeside via nedenstående link