Højtbegavede elever

Højtbegavede elever

I Slagelse Kommunes talentstrategi for skoleområdet er højtbegavede børn beskrevet som en del af målgruppen.

Højtbegavede elever er på Stillinge Skole en del af målgruppen for inklusionsstrategien, og skolen arbejder målrettet med tiltag, der understøtter, at højtbegavede elever inkluderes både fagligt og socialt.

Stillinge Skole vil skabe mulighed for samvær med ligesindede og afholder i samarbejde med Slagelse Kommune intensive læringsforløb for denne særlige målgruppe.

  • Fra skoleåret 2021/2022 screenes alle elever på 7. årgang
  • Klasseteamet vurderer ud fra 3 tjeklister (indeholdende generelle kendetegn ved høj begavelse) om der evt. er en eller flere i klassen, som kan være højtbegavede
  • Herefter indkaldes de pågældende forældre og elever, hvor der er en formodning om høj begavelse
  • Ved høj begavelse laves en handleplan i samarbejde mellem klasseteam, elev og forældre for den pågældende elev, således at evt. nye tiltag kan sættes i værk
  • De højtbegavede elever har i skoleåret 2021/2022 mulighed for at deltage på tværs af kommunens folkeskoler i et tilbud om særlig undervisning i samarbejde med HTX/HHX i Slagelse
Siden er sidst opdateret 2. november 2021