Elevtal

Hvor mange elever er der på skolen?

Såfremt du ønsker at forhøre dig om Stillinge Skoles nuværende elevtal, herunder om der er plads til dit barn på det ønskede klassetrin, er du velkommen til at kontakte skolens kontor.