Om skolen

  • Om skolen og lokalområdet:
I 1954 blev det første spadestik til skolen taget og der er siden blevet tilbygget pga stigende elevtal.
Stillinge Skole med tilhørende sfo er daglig arbejdsplads for ca. 77 ansatte, har 367 elever.
På Stillinge Skole arbejder både elever, forældre og ansatte efter skolens 5 værdier;  Forskellighed, Tryghed, Potentiale, Fællesskab og Udvikling med det formål at synliggøre de 5 værdier i børnehøjde og skabe grobund for en skole hvor læring og trivsel går hånd i hånd.
Stillinge Skole ligger i naturskønne omgivelser tæt på skov og vand og har gode faciliteter ude som inde. 

Skolen er beliggende ca. 1 km syd for Kirke Stillinge i Slagelse Kommune på Vestsjælland. Skoledistriktet dækker Stillinge, Hejninge Sogn. Det afgrænses mod vest af Storebælt med sommerhusområdet, mod nord af kommunegrænserne til Gørlev og Høng, mod øst af Slagelse by (Marievangsskolens skoledistrikt) og mod syd til Korsør.

Sognet bebos p.t. af ca. 2418 pr.01-01-2015, men indbyggertallet er stødt stigende.

Der er ligeledes mulighed for erhvervsmæssig udbygning af mindre virksomheder uden miljøbelastning. Man ønsker fra kommunens side, at fastholde en vis spredt serviceforsyning for landdistrikterne. Kirke Stillinge er den største landsby i skoledistriktet. Bortset fra den oprindelige landsby i bymidten og landbrugsejendommene består bebyggelsen dels af et villa kvarter udbygget med ca. 60 parcelhusgrunde i 1950-1970 og dels af 32 almen nyttige boliger i form af tæt lav bebyggelse bygget i 1993, sidst nævnte udlejes gennem Slagelse Boligselskab.

Yderligere er på Støvlebækvej opført tæt-lavt byggeri og en række parcelhus grunde er solgt/til salg til opførelse af en families huse.
Kirke Stillinge har, som navnet siger, kirke, dagligvarebutik, frisør, forsamlingshus, lokale håndværkere, korn- og foderstofvirksomhed, m.v.

Her ligger foruden Stillinge Skole de aldersintegrerede institutioner Stillinge og Askehavegård børnehaver samt beskyttede boliger.