Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse før skolestart

Ethvert barn er, i kraft af sin bopæl eller sit opholdssted, tilknyttet en bestemt distriktsskole.

For elever som skal starte i 0. klasse efter sommerferien udsender skolen i november/december et brev til alle forældre med børn i distriktet.

Herefter skal forældrene via kommunens hjemmeside indskrive barnet på den skole, de ønsker. Hvis man  ønsker en anden skole end distriktsskolen, skal dette udfyldes ved indskrivningen.

Hvis barnet får plads på den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i skolefritidsordningen.

Overflytning til Stillinge Skole

Hvis du ønsker at indskrive dit barn på Stillinge Skole, efter at dit barn har startet skolegang på en anden skole, skal du kontakte skolens kontor.

Du vil få tilsendt en mail med relevante spørgsmål omkring dit barn og når din besvarelse er modtaget på skolen vil du blive kontaktet af skolens ledelse.