Forløb og Vejledningstiltag - Skolen og UU

Her kan du se den sammenhængende plan for forløb og vejledningstiltag for eleverne fra 0. - 9. klasse på Stillinge skole.

Planen er udarbejdet i samarbejde med UU Slagelse - Ungdommens Uddannelsesvejledning for indeværende skoleår.

Siden er sidst opdateret 23. september 2022