C klasserne

C klasser

C klasserne på Stillinge Skole er et af Slagelse Kommunes specialpædagogiske tilbud til normaltbegavede børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).
C klasserne er organiseret som et sammenhængende undervisnings – og SFO-tilbud, hvor både undervisning og SFO er tilrettelagt ud fra de samme pædagogiske principper.
Hvilket betyder at pædagoger og lærere arbejder tæt sammen for at løse den faglige og pædagogiske opgave.
I øjeblikket rummer C klasserne 50 elever fordelt på 0. til 9.klasse.
0-4 klasse har til huse i det Vi i det daglige kalder C-huset.
5-6 klasse har til huse i pavillonen.
7-9 klasse har til huse på hovedskolens 1 sal i lokalerne 1-2.