Skoletid, aktiviteter og SFO

Skoletid

Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens almindelige fag, hvor vi arbejder ud fra den enkelte elevs evner, forudsætninger og styrkesider.

Der arbejdes frem imod at eleverne går til afgangsprøve i så mange fag som muligt efter 9. klasse.

Eleverne skal også deltage ved De Nationale Test og almindelige dansk og matematik test.

I løbet af et skoleår beslutter hver klasse et antal emneuger (fagdage), hvor der arbejdes uden for det almindelige skema.

Der er flere traditioner i årets løb, bl.a. deltager vi i Stillinge Skoles skolefest og forskellige idrætsdage. Vi holder vores egen sommerfest og tager på en årlig lejrtur.

Gennemgående for alle vores aktiviteter er, at vi stræber efter at give eleverne optimale vilkår for at udvikle deres sociale evner.

For at hjælpe eleverne til at strukturere og overskue deres dag, starter hver dag op med en fælles gennemgang af dagen – dette kalder vi samling.

For nogen er det nok at læse skemaet fælles igennem og tale om eventuelle ændringer, mens det for andre er nødvendigt at lægge skemaet med board marker brikker.

Ved samlingen vælges f.eks. også hvad der skal laves i pauser og frikvarter, så hele dagen frem til SFO-tid er struktureret.

På den måde har eleven mulighed for at søge hjælp på sit skema, hvis dagen virker uoverskuelig.

Udeområder og aktiviteter 

Bakkedal er et naturområde med bålplads, bakker og gode gemmesteder. Legepladsen er spændende med klatrestativer, gynger, rutsjebaner, boldbane, Mooncars og rulleskøjter.

Stillinge strand og Bildsø skov er også udflugtsmål vi kan nå til med bus eller cykel. Der laves en aktivitetsoversigt over de forskellige dage, så eleverne og deres forældre kan følge med i, hvad der foregår i SFO'en og frikvartererne på de enkelte dage.

Aktiviteterne i SFO'en er mange

Der kan vælges mellem diverse brætspil, pc og PlayStationspil.

Der er også forskellige byggesæt, såsom LEGO, Brainbox, Meccano og meget andet. 

Vi har værksted og bagning og en masse kreative ting til at tegne og male med. Vi har sækkestole, hvis eleverne har mere lyst til at slappe af med en god bog.

Vi forsøger altid at gå på sportspladsen i sommerhalvåret, hvor vi spiller rundbold, fodbold eller stikbold.

Siden er sidst opdateret 1. februar 2021