Målgruppe

For at få en diagnose inden for autismespektret, skal der forefindes vanskeligheder inden for tre områder, som i dag ofte betegnes som "triaden af funktionsforstyrrelser".

De tre områder er:

 • Kommunikation
 • Socialt samspil
 • Social Forestillingsevne
Andre beslægtede vanskeligheder, som oftest ses hos børn med autisme, er motorisk koordination og hypersensitivitet.
Børn med ASF har ofte også svært ved at mentalisere dvs. at barnet har svært ved at analysere og forstå såvel egne som andres tanker. Dermed vil barnet ofte have vanskeligt ved at forestille sig, hvad andre mennesker tænker og føler. Samtidig kan børn med autisme tro, at andre mennesker ved og tænker præcis det samme som dem selv.
 
Læs mere om autisme spektrum forstyrrelser på Videnscenter for autismes hjemmeside.
 

Eleverne i Autisme klasserne har deres typiske vanskeligheder inden for områderne:

 • Socialt samspil
 • Kommunikations- og forestillingsevne
Ligesom de ofte har et begrænset repertoire af interesser og aktiviteter.
Typisk har eleverne også problemer med at danne overblik, forstå sammenhænge, skabe strukturer og i det hele taget knytte erfaringer sammen til meningsfulde sammenhænge, der kan bygges videre på.
 
Eleverne i Autisme klasserne skal i videst muligt omfang kunne honorere de krav der stilles i folkeskolen.
 
Der arbejdes frem imod at den enkelte elev kan:
 • Forholde sig til stillede krav                          
 • Forstå og/eller acceptere almindelige sociale regler
 • Udvikle sociale kompetencer
 • Have så høj grad af selvstændighed som muligt
 • Kende og kunne bruge forskellige kompensationsformer i forhold til eget handicap
 • Have selvtillid og selvværd i kraft af egne evner
 • Have forståelse af eget handicap
 • Gå til afgangseksamen efter 9. klasse